ภาพกิจกรรม


Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ร่วมกับกองทุนซากาตและการกุศลสตูล มอบสามล้อพ่วงในโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยเงินซากาต

29 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยมและสถานประกอบกิจการสีขาว ( ปลอดยาเสพติด )

27 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคตามโครงการ "ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯสตูล"ให้แก่ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

30 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ เเละ มูลนิธิอิบนูเอาฟ ส่งมอบอาหารและ น้ำดื่มให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสถานกักกันเฝ้าระวังสังเกตุอาการโควิด-19

26 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563

20 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่บุคลากร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

15 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2563

4 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

อิบนูเอาฟดูงานผลิตไฟฟ้าพลังหมุนเวียน

24 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ พิธีมอบซากาตประจำปี พ.ศ.2563

27 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
อ่านทั้งหมด


สถานะการเงิน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 25641,084.06

ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

1,161.90

เงินฝาก (ล้านบาท)

1,783.71

จำนวนสินเชื่อ (ล้านบาท)

32,774

จำนวนสมาชิก (คน)


ดูสถิติย้อนหลัง