ภาพกิจกรรม


Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่บุคลากร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

15 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2563

4 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

อิบนูเอาฟดูงานผลิตไฟฟ้าพลังหมุนเวียน

24 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ พิธีมอบซากาตประจำปี พ.ศ.2563

27 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

ตัวแทนสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมโครงการ

27 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562

18 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ แจกอาหารละศีลอดเดือนเราะมาฎอน

27 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเเละหน้ากากผ้าให้กับผู้ยากไร้ที่่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

20 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมต้านโควิด-19

1 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
อ่านทั้งหมด


สถานะการเงิน

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 25641,092.35

ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

1,071.75

เงินฝาก (ล้านบาท)

1,580.65

จำนวนสินเชื่อ (ล้านบาท)

32,505

จำนวนสมาชิก (คน)


ดูสถิติย้อนหลัง