ประกาศผลการประกวด ออกแบบโลโก้(Logo)

#ประกาศผลการประกวด

ออกแบบโลโก้(Logo) "30ปีอิบนูเอาฟ"

(จากการคัดเลือกของคณะผู้บริหารกรรมการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ )

ได้แก่...

#รางวัลชนะเลิศ นายริสกี ใมมะหาด

#และรางวัลชมเชย ได้แก่

*คุณวราภร สารีวงษ์ และ

*คุณฆอซาลี สาจิ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงาน

เข้าประกวดและทุกท่านจะได้รับของ

ที่ระลึกจากสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ

จัดส่งให้ถึงบ้านกันเลยยย

 


< ย้อนกลับ