ภาพกิจกรรม


Card image cap

ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี2565

16 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอินทผาลัม ให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอน

1 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบรางวัลสนับสนุนงานวันเด็กเเห่งชาติ

12 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ช่วยงานน้องกำพร้า ร่วมด้วยช่วยกันในงานวันรวมน้ำใจสู่เด็กกำพร้าบ้าน เอมิเรตส์ ปี2566

7 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาโมบาย เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชน

27 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาเมืองสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกอิบนูเอาฟ

25 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิบนูเอาฟลงพื้นที่โครงการ เคาะประตูสู่ IBNUAUF FAMILY

17 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด มอบซากาตประจำปีบัญชี 2564

30 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

28 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
อ่านทั้งหมด


สถานะการเงิน

ข้อมูล ณ เมษายน 25661,082.50

ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

1,363.21

เงินฝาก (ล้านบาท)

2,204.98

จำนวนสินเชื่อ (ล้านบาท)

33,776

จำนวนสมาชิก (คน)


ดูสถิติย้อนหลัง