ขายทอดตลาด


ประกาศ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด

เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                        สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขาย แปลงที่ 1                                                                                                                                                                           ที่ดินโฉนดเลขที่     45728    เลขที่ดิน   65   หน้าสำรวจ    2698    ตำบลเกตรี   อำเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล                                                             สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์                                                                                                   

เนื้อที่ตามโฉนด        -      ไร่       -     งาน      29       ตารางวา

สภาพที่ดิน :    บ้านชั้นเดี่ยว กว้าง 5 เมตร ยาว 19 เมตร มีพื้นทีจองรถยนต์หน้าบ้าน มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ   1 ห้องครัว                                                      เข้าซอยข้างแขวงการทางหลวงสตูล เข้าซอยมาจากถนนสายหลัก 200 เมตร                                                                                                                     ติดต่อ โทร 084-890443

สถานที่ใกล้เคียง  :   วิทยาลัยชุมชนสตูลและแม๊คโครสตูล

ราคาประเมินของสหกรณ์ฯ:    1,200,000 บาท

แผนที่พอสังเขป