สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด หน่วยบริการยะลา
สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด หน่วยบริการยะลา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 โทร. 088-7863459


บุคลากร