ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562

ออกประกาศฉบับที่ 1

แสดงความห่วงใยและสนับสนุนมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

และขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562 ไปก่อนจนสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

Responsive imageResponsive image


< ย้อนกลับ