ผลการจับรางวัลผ่อนต่อเนื่องส่งท้ายปี 62

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

1.นายฮาดี หมาดทิ้ง ได้รับรางวัล #เครื่องซักผ้า
2.นางสาวสุกัญญา มรรคาเขต ได้รับรางวัล #ผ้านวม
3.นายเสกสินธุ์ เตะปูยู ได้รับรางวัล #พัดลม
4.นายอาหมาด แก้วสลำ ได้รับรางวัล #ตู้เย็น
5.นายยำอาด แดหวามาลัย ได้รับรางวัล #หม้อหุงข้าว
6.นางฮอเลี๊ยะ เล๊ะสัน ได้รับรางวัล #กระติกน้ำร้อน
7.นายสมพร หมาดเต๊ะ ได้รับรางวัล #หม้อหุงข้าว
8.นางสาวนูรีดา นวลน้อย ได้รับรางวัล #ผ้านวม
9.นายอดินัน เกปัน ได้รับรางวัล #พัดลม
10.นางสาวนิตบา ใจสมุทร ได้รับรางวัล #กระติกน้ำร้อน
11.นางธัญวรัตน์ ดีนหมัน ได้รับรางวัล #ทีวี
12.นายโยฮัน ลัดเลีย ได้รับรางวัล #หม้อหุงข้าว
13.นายอาหลี มณีหลำส๊ะ ได้รับรางวัล #กระติกน้ำร้อน
14.นางสาวดวงใจ หมีนหวัง ได้รับรางวัล #ผ้านวม
สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัล
ทางสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จะติดต่อไปยังทุกท่าน
ญะซากุมุลลอฮูคอยร็อน


< ย้อนกลับ