บรรยากาศเวทีสัมมนา การบริหารสหกรณ์เชิงรุกต่อความท้าทาย เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน


บรรยากาศเวทีสัมมนา

"การบริหารสหกรณ์เชิงรุกต่อความท้าทาย เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน"

ณ ชั้น4 ห้องประชุมอับดุรเราะห์มาน บิน เอาฟ ตึกสำนักงานใหญ่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด

#30ปีอิบนูเอาฟ

#เคียงข้างสมาชิกอยู่คู่สังคม


< ย้อนกลับ