ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบัญชี2565


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด

               วันที่ 16 เมษายน 2566 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ห้องประชุมอับดุลเราะห์มานบินเอาฟ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายรอเฉด ใบกาเด็ม ประธานกรรมการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด นายอูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกว่า 200 คน ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาสตูล ละงู รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 และแผนดำเนินงาน ในปี 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 


< ย้อนกลับ