สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอินทผาลัม ให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอน


           สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอินทผาลัมให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอนสมาชิกอิบนูเอาฟทุกท่านรับผลบุญร่วมกันในการแบ่งปันความดีสู่ชุมชนและสังคมอินชาอัลลอฮ์

#30ปีอิบนูเอาฟ


< ย้อนกลับ