สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาเมืองสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกอิบนูเอาฟ


            สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาเมืองสตูล นำโดยนายอับดุลฮาดีย์ กรระสี ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาเมืองสตูลและเจ้าหน้าที่สาขา ร่วมกับฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์อิบนูเอาฟ จัดกิจกรรมโครงการพบปะตัวแทนกลุ่มสมาชิก โดยมีตัวแทนกลุ่มสมาชิกสาขาเมืองสตูล ในแต่ละตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยแนวทางในการพัฒนาและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมแจ้งข่าวสารอัปเดตให้สมาชิกรับทราบสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีทั้งคณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัดคณะกรรมการดำเนินงานและผู้จัดการสาขาต่างๆเข้าร่วมสร้างสายสัมพันธ์เดินหน้างานดะวะห์พี่น้องให้รอดพ้นจากภัยของดอกเบี้ยต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมัสยิดมำบัง อ.เมือง จ.สตูล

#ร่วมสร้างสังคมให้ปลอดดอกเบี้ย

#อิบนูเอาฟสาขาเมืองสตูล

#สี่แยกเจ๊ะบิลัง


< ย้อนกลับ