สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ร่วมกับกองทุนซากาตและการกุศลสตูล มอบสามล้อพ่วงในโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยเงินซากาต


                                  สหกรณ์ อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด และ กองทุนซากาต จังหวัดสตูล นำโดย อ.อูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ในฐานะประธานอำนวยการกองทุนฯ พร้อมด้วย  นายสมาแอน หมาดจามัง  ประธานกองทุนซากาตฯ  นายย่าหยา แดงนุ้ย ผู้จัดการกองทุนซากาตฯ และ นายฮาซัน รอดเสน เลขานุการกองทุนฯ ร่วม ส่งมอบสามล้อพ่วงให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับซากาต(ยากไร้) สนับสนุน ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยเงินซากาต ทั้งนี้เพื่อพี่น้องของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเงินซากาต

 


< ย้อนกลับ