สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยมและสถานประกอบกิจการสีขาว ( ปลอดยาเสพติด )


                             อ.อูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ตัวแทนจากสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งทางสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยมและสถานประกอบกิจการสีขาว ( ปลอดยาเสพติด ) ประจำปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล


< ย้อนกลับ