สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด มอบซากาตประจำปีบัญชี 2564


อิบนูเอาฟและกองทุนซากาตฯมอบซากาต

(30/10/65) วันนี้ ที่ห้องประชุมอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ ชั้น4 อาคารสำนักงานใหญ่อิบนูเอาฟ ฉลุง นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดพิธีมอบซากาตประจำปีบัญชี2564

ซึ่งทางกองทุนซากาตและการกุศลสตูลได้จัดขึ้นร่วมกับสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ที่ทำหน้าที่ดูแลสังคมให้เจริญงอกงามตามบัญชาของอัลลอฮ์ในเรื่องซากาต(วายิบ) สำหรับกองทุนซากาตและการกุศลสตูลและสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ได้จัดสรรเงินซากาตประจำปีบัญชี64 จำนวนทั้งสิ้น1,245,248 บาท


< ย้อนกลับ