สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ หน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตลาดนัดชายแดนวังประจัน


                 หน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย อิบนูเอาฟร่วมกับอนุกรรมการที่ปรึกษาสาขาโมบาย ลงพื้นที่ตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดนเพื่อพบปะพูดคุยกับ ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการประกอบธุรกิจทั้งในเรื่องสินเชื่อต่างๆและแนะนำสวัสดิการที่สหกรณ์ฯพร้อมซับพอร์ตดูแล ซึ่งบรรยากาศการค้าขายเริ่มคึกคักหลังมีการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซีย (ด่านวังประจัน) อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เยอะมากเป็นพิเศษ

#โมบายอิบนูเอาฟ

#ใกล้ไกลเราไปถึง


< ย้อนกลับ