สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ เเละ มูลนิธิอิบนูเอาฟ ส่งมอบอาหารและ น้ำดื่มให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสถานกักกันเฝ้าระวังสังเกตุอาการโควิด-19


               สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด นำโดย อ.อับดุลลอฮ์ อาเก็ม ประธานก่อตั้งสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด อ.รอเฉด ใบกาเด็ม ประธานสหกรณ์ฯ อ.อูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ พร้อมทั้งรองผู้จัดการใหญ่ทั้งสองท่าน ผู้จัดการสาขาฉลุง และ มูลนิธิอิบนูเอาฟ ส่งมอบอาหารและ น้ำดื่มให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลสถานกักกันเฝ้าระวังสังเกตุอาการโควิด-19เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล LQ ควนโดน ณ สนามกีฬากลางอบต. ควนสตอ จ.สตูล เเละ โรงพยาบาลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เเละ ศูนย์จริยธรรมคลองช้าง ม.11 ต.ฉลุง สตูล  เเละ สถานที่กักตัวผู้เสี่ยงโควิด-19(LQ) ณ บ้านปันจอร์ ต.ย่านซื่อ


< ย้อนกลับ