ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563


           สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี บัญชี 2563 เพื่อรายงานกิจการให้แก่สมาชิก ได้รับทราบพร้อมแจ้งผลการดำเนินการในปี2563

และลงมติตามวาระต่างๆในที่ประชุมตามระเบียบต่างๆ ผ่านZoom Meetings โดยใช้ห้องประชุมหลักสาขาควนกาหลง สาขาฉลุง ห้องประชุมสาขาละงู และห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา


< ย้อนกลับ