อิบนูเอาฟดูงานผลิตไฟฟ้าพลังหมุนเวียน


      คณะกรรมการบริหารสหกรณ์อิสลาม อิบนูเอาฟ จำกัด ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะจัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังหมุนเวียนจากโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP)

      ณ บริษัท สตูล กรีนเพาเวอร์ จำกัด หมู่10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล


< ย้อนกลับ