สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาฉลุง ลงพื้นที่มอบปันผลค้างจ่าย


#สาขาฉลุงลงพื้นที่มอบปันผลค้างจ่าย

                    สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด โดย นายสมาแอน หมาดจามัง ผจก.สาขาฉลุงและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอนุกรรมการที่ปรึกษาสาขาฉลุงได้ลงพื้นที่ อ.ควนโดนต.ควนสตอและวังประจันในโครงการ"เราจะดูแลกัน" เพื่อพบปะส่งข่าวสารสหกรณ์ฯ เยี่ยมสมาชิกรุ่นก่อตั้งให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้กับสมาชิกสาขาฉลุง

#อิบนูเอาฟฉลุง

#ย้ายที่ทำการมาตึกใหม่

#ดูแลกัน


< ย้อนกลับ