สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล และ บริษัทวศินะฟาร์ม จำกัด กับมูลนิธิยูนุส ในประเทศไทย


#อิบนูเอาฟร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม

           อ.อูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์  อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และ บริษัทวศินะฟาร์ม จำกัด กับมูลนิธิยูนุส  ในประเทศไทย โดยทางสหกรณ์ฯได้รับหนังสือเชิญร่วมงานนี้จาก มูลนิธิยูนุส ในการลงนามครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหร่ายทะเลสู่ความยั่งยืนของชุมชน หวังต่อยอดจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสาหร่ายขนนก สู่การเป็นจังหวัดธุรกิจเพื่อสังคมด้านสาหร่ายทะเลในอนาคต ด้วยความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงกำไร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหร่ายทะเลในประเทศไทยให้ปลอดภัย ยั่งยืน และเสมอภาค โดยสร้างแนวทางเพื่อขยายตลาดของสาหร่ายทะเลในประเทศไทย ทั้งภายในและนอกประเทศ และนำรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างผู้ประกอบการชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมีพื้นที่ชุมชนชายฝั่งของตำบลละงู และตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นำร่อง และเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในภาคใต้ ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล


< ย้อนกลับ