สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ พิธีมอบซากาตประจำปี พ.ศ.2563< ย้อนกลับ