สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาควนกาหลง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกอิบนูเอาฟ


                   สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง นำโดยนายอิสมาแอล หมาดเต๊ะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สาขาควนกาหลง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกอิบนูเอาฟ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ฯ รับฝากและมอบสวัสดิการอื่นๆในโครงการ “1 สัปดาห์ 1 ครัวเรือน" ที่สาขาควนกาหลงได้ดำเนินการตลอดปีนี้

#สาขาควนกาหลง

#เยี่ยมสมาชิก


< ย้อนกลับ