อิบนูเอาฟ จำกัด ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม วันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่17 TICON GAMES 2023


                 ทัพนักกีฬาIBNUAUFและกองเชียร์สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่17 TICON GAMES 2023 @สงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้มีเจ้าภาพร่วมจากสหกรณ์อิสลามในจังหวัดสงขลา และบริหารงานโดยชมรมสถาบันการเงินอิสลามจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้มแข็ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคลากรของสหกรณ์อิสลามทั้งประเทศไทยผ่านเกมส์กีฬา

จัดขึ้น ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

#TICONGAMES2023

#IBNUAUFFAMILY


< ย้อนกลับ