อิบนูเอาฟ ร่วมส่งมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่นักเรียนกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


นายอูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ร่วมส่งมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสตูล ในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข)

ณ โรงเรียนทุ่งวิมาน หมู่2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล


< ย้อนกลับ