อิสลามอิบนูเอาฟร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มให้แก่ กิจกรรมนายกฯชวนวิ่ง “วิ่งเพื่อน้อง เทศบาลเมืองสตูล”


#สาขาเมืองสตูลมอบสนับสนุนน้ำดื่ม

#ร่วมวิ่งเพื่อน้องฯ

ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาเมืองสตูล ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มให้แก่ ตัวแทนกองการศึกษา ในกิจกรรมนายกฯชวนวิ่ง “วิ่งเพื่อน้อง เทศบาลเมืองสตูล” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566

ที่ผ่านมาในกิจกรรมนี้มีเจ้าหน้าที่บุคลากรสหกรณ์ อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เข้าร่วมวิ่งช่วยน้องในครั้งนี้ด้วย


< ย้อนกลับ