สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนับสนุนน้ำดื่ม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”


#สาขาเมืองสตูลสัมพันธ์ชุมชน

(25/7/66) นายชาริฟ โต๊ะสมัน ผู้จัดการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาเมืองสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาเมืองสตูล ร่วมโครงการพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ประจำมัสยิดอะห์มาเดี๊ยะ ณ ม.1 บ้านฉลุง ตำบลเจ๊ะบิลังเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพป่ารักธรรมชาติ ลดโลกร้อน

#อิบนูเอาฟใส่ใจสิ่งแวดล้อม


< ย้อนกลับ