รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562

โดย สำนักงานสกรณ์จังหวัดสตูล

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ระดับมาตรฐาน ดีเลิศ< ย้อนกลับ