ประกาศหยุดชดเชย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จะหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันอาทิตย์ ที่29 กรกฎาคม 2561 (หยุดทำการ 1 วันทำการ)
จึงเรียนให้สมาชิกทราบ

Responsive image


< ย้อนกลับ