นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด พร้อมพบปะคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด


#ประมวลภาพ

        นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด พร้อมพบปะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ในโอกาสนี้ได้บรรยายสรุปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยม

ชมตึกอิบนูเอาฟ สำนักงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ30ปีอิบนูเอาฟโดยมีนายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรีสหกรณ์จังหวัดสตูล อ.อับดุลลอฮ์ อาเก็ม ประธานกรรมการสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ร่วมต้อนรับณ สำนักงานใหญ่อิบนูเอาฟ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

#30ปีอิบนูเอาฟ

 


< ย้อนกลับ