สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาโมบาย เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชน


                         ฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมกับสาขาโมบายอิบนูเอาฟเคลื่อนที่ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนฝาก ถอน ผ่อนชำระ ปรึกษาสินเชื่อ ฮาลาล ในกิจกรรม อบจ.พบประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล


< ย้อนกลับ