สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคตามโครงการ "ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯสตูล"ให้แก่ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล


              คณะกรรมการบริหารสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ในนามสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัดร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสลามสตูล A- KHIDMAT มูลนิธิอิบนูเอาฟส่งมอบความห่วงใยความปรารถนาดีให้แก่สังคม โดยมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคตามโครงการ  "ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าฯสตูล"ให้แก่นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประกอบด้วย ข้าวสาร 600กิโลกรัม , ปลากระป๋อง 1,200กระป๋อง ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ขาดแคลนได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล


< ย้อนกลับ