ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562


(17 พ.ค. 63)
       สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings โดยใช้ห้องประชุมหลักในการรองรับสมาชิกสาขาควนกาหลง และห้องประชุมเพื่อถ่ายทอดสัญญานไปยังสาขาละงู สาขาฉลุง ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ฉลุง
      โดยมีนายอูมัร อาเก็ม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่26/2562 เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ และมีนายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดสตูล คุณนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในปี2562และแผนพัฒนาในปี2563
ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางสหกรณ์ฯได้ดำเนินการประชุมโดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด-19 มีการวัดอุณหภูมิ การใช้เจลทำความสะอาดมือ การเว้นระยะห่าง(Social distancing) ในการจัดประชุม โดยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมง สมาชิกสามารถรับเงินปันผลได้ตั้งแต่วันที่19 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป สามารถสอบถามได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ญะซากุมุลลอฮุคอยร๊อน
"เราจะเดินหน้าพัฒนาสังคมผ่านระบบสหกรณ์อิสลามไปด้วยกัน"
ฮาลาล มาตรฐาน โปร่งใส


< ย้อนกลับ