สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต


                         สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด นำโดย อ.อูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ในเขตอ.ทุ่งหว้า โดยผู้จัดการสาขาทุ่งหว้า นำคณะพร้อมเยี่ยมสมาชิก

#ดูแลสมาชิก

#สาขาทุ่งหว้ามอบสวัสดิการเสียชีวิต


< ย้อนกลับ